Grafisk element av eikeblader i bakgrunn i toppen på nettsiden.

Hva er en hul eik?

Eiketrær med stamme som har en diameter på minst 63 cm eller en omkrets på minst to meter i brysthøyde regnes som hule eiker og er beskyttet etter naturmangfoldloven.

Omkretsen av Tordenskioldeika i Horten måles opp.
Omkretsen av Tordenskioldeika i Horten måles opp. Foto: TNT Landskap.

For eiketrær som er synlig hule gjelder beskyttelsen for trær som er minst 30 cm i diameter eller 95 cm i omkrets. Diameter og omkrets måles i brysthøyde, 1.3 meter over bakken. Synlig hule trær er definert som trær med et indre hulrom større enn åpningen, og der åpningen er større enn 5 cm. Også døde hule eiker har store naturverdier og er fortsatt en utvalgt naturtype med lovfestet beskyttelse. Hule eiker i produktiv skog er unntatt fra forskriften, se eget oppslag om avgrensning mot produktiv skog.

Private og offentlige grunneiere, utbyggere, entreprenører og offentlige myndigheter har alle ansvar for å ta vare på disse trærne i sin saksbehandling og eiendomsforvaltning.

Bildet ble tatt under måling av omkretsen til Tordenskioldeika i Horten. Foto: TNT Landskap. 

Registrerte hule eiker

Kartet viser utvalgte naturtyper som er registrert til nå. Hule eiker er symbolisert som mørke brune sirkler. Se kartet i fullt vindu her...

Kontakt

Det er kommunen som i første rekke har ansvar for å veilede grunneiere og tiltakshavere om hule eiker. Ta først kontakt med den aktuelle kommunen. 

Tilskuddsmidler

Du kan søke økonomisk støtte til tiltak som tar vare på hule eiker med tilhørende artsmangfold. Grunneiere, privatpersoner, frivillige organisasjoner, kommuner, virksomheter og institusjoner kan søke tilskudd til for eksempel trepleie, rydding rundt treet, informasjon om naturtypen mv. 

Du søker i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Se mer informasjon under "Tiltak til trua naturtyper". Frist for å sende inn søknad er 15. januar.