Grafisk element av eikeblader i bakgrunn i toppen på nettsiden.

Registrerte hule eiker

Kartet viser utvalgte naturtyper som er registrert til nå. Hule eiker er symbolisert som mørke brune sirkler. Se kartet i fullt vindu her...

Kontakt

Det er kommunen som i første rekke har ansvar for å veilede grunneiere og tiltakshavere om hule eiker. Ta først kontakt med den aktuelle kommunen. 

Tilskuddsmidler

Du kan søke økonomisk støtte til tiltak som tar vare på hule eiker med tilhørende artsmangfold. Grunneiere, privatpersoner, frivillige organisasjoner, kommuner, virksomheter og institusjoner kan søke tilskudd til for eksempel trepleie, rydding rundt treet, informasjon om naturtypen mv. 

Du søker i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Se mer informasjon under "Tiltak til trua naturtyper". Frist for å sende inn søknad er 15. januar.