Grafisk element av eikeblader i bakgrunn i toppen på nettsiden.

Hva truer eiketrærne?

Store, gamle eiketrær hugges for å gi plass til hus og veier. Felling på grunn av sikkerhet, gjengroing og effektivisering i jordbruket er andre årsaker til at det blir færre hule eiker.

llustrasjon som viser rotsone (1), dryppsone (kronens omfang - 2) og anslått rotplatesone (rød avgrensning - 3). Inngrep innenfor dryppsonen kan føre til skader på treets røtter. Generelt bør større tiltak unngås innenfor hele rotsonen (Biofokus).
llustrasjon som viser rotsone (1), dryppsone (kronens omfang - 2) og anslått rotplatesone (rød avgrensning - 3). Inngrep innenfor dryppsonen kan føre til skader på treets røtter. Generelt bør større tiltak unngås innenfor hele rotsonen (Biofokus). Foto: Erik Solfjeld / Biofokus.

Hugges for å gi plass

Antallet hule, grove eiker i Norge er sannsynligvis på retur, selv om det nøyaktige tallet er vanskelig å fastslå. Flere enkeltsaker vitner om at store, gamle eiketrær hugges for å gi plass til hus og veier.

Sikkerhetsgrunner

I boligområder og andre områder med stor ferdsel hender det at hule trær kappes ned av sikkerhetsgrunner. Dette er ofte unødvendig. Som regel kan sikkerheten ivaretas på en betryggende måte ved fagkyndig beskjæring eller andre tiltak. 

Effektivisering i jordbruket

Eiketrær er også truet av effektiviseringen i jordbruket når kantsoner og åkerholmer blir gjort om til produksjonsareal. Men i 2017 fikk også disse trærne økt beskyttelse.

Gjengroing

Eiketrær er ofte truet av gjengroing. Når busker og andre trær skygger og tar næring fra eiker som tidligere har stått fritt, kan eikas livsløp bli forkortet og miljøet for varmekjære arter bli dårligere.

Hvordan kan du ta vare på hule eiker?

 

Ved graving under trekronen ødelegges røttene. Graving, selv langt unna et tre, kan også endre treets vanntilgang, noe som i verste fall kan ta livet av treet.
Ved graving under trekronen ødelegges røttene. Graving, selv langt unna et tre, kan også endre treets vanntilgang, noe som i verste fall kan ta livet av treet. Foto: Vilde Olberg / Biofokus.
Hus som plasseres nærme trær kan føre til ødelagte røtter, endret vanntilgang, endret sol/skygge-forhold og et større behov for å fjerne døde greiner og hule eller svekkede trær av sikkerhetsmessige hensyn.
Hus som plasseres nærme trær kan føre til ødelagte røtter, endret vanntilgang, endret sol/skygge-forhold og et større behov for å fjerne døde greiner og hule eller svekkede trær av sikkerhetsmessige hensyn. Foto: Vilde Olberg / Biofokus.
Bebyggelse som oppføres rett ved boliger vil før eller senere føre til konflikt. Et eldre hus til venstre, et nytt til høyre, begge i Oslo.
Bebyggelse som oppføres rett ved boliger vil før eller senere føre til konflikt. Et eldre hus til venstre, et nytt til høyre, begge i Oslo. Foto: Stefan Olberg / Biofokus.