Grafisk element av eikeblader i bakgrunn i toppen på nettsiden.

Hvordan ta vare på hule eiker?

Det er flere ting du kan gjøre for å gi eika og artene som lever der bedre livsvilkår. Gode tiltak kan være å rydde konkurrerende trevegetasjon, beskjære skånsomt eller avlaste svake greiner på annen måte. 

Beskjæring av store eiketrær krever bistand fra profesjonelle trepleiere.
Beskjæring av store eiketrær krever bistand fra profesjonelle trepleiere. Foto: TNT Landskap.

Gi eika lys

Eika og mange av artene som lever der trives i lysåpne og solvarme miljøer. De gamle trærne vokser ikke mye, og vil sjelden vinne konkurransen mot yngre trær som vokser fort. Derfor bør nye trær som vokser i nærheten av eika fjernes. Det bør være minst fire meter fra eikekroner til greiner av andre trær. Verdifulle eiker kan ofte stå tettere enn dette, og skaper da et økosystem med stor verdi for et mangfold av arter.

Beskjær kronen skånsomt

Greinene på gamle eiker kan bli store og tunge, samtidig som stammen blir hul og mister evnen til å bære greinene. Når greinfestene svikter kan deler av stammen revne og treet dø. Du kan avlaste stammen og forlenge treets levetid ved å beskjære greinene. Dette bør utføres av erfarne trepleiere. Et alternativ til beskjæring kan være å støtte opp greinene. Greiner som har falt av treet har stor verdi for det biologiske mangfoldet, og bør få ligge i nærheten av treet.

Beskytt hulrommet

Kvaliteten på hulrommet er avgjørende for hvilke arter som kan leve der, og for treets naturverdi. Det beste er om den døde veden og vedmulden får være i fred for folk og større dyr. I noen tilfeller kan det være lurt å beskytte åpningen. Det kan gjøres ved å stenge åpningen med grov netting, eller sette opp et gjerde rundt treet. Hulrommet må aldri fylles med betong eller liknende. Det skader treet og ødelegger verdien for naturmangfoldet.

Sørg for nye trær

Også gamle eiketrær vil til slutt dø og brytes ned. Da er det viktig at artene som lever i eika har nye trær å flytte til. Dersom det ikke allerede finnes andre eiker i nærheten, bør det plantes nye eiker som blir tilstrekkelig gamle før de eldste trærne dør.

Få gode tips om skjøtsel og hensyn til hule eiker i Biofokus rapport 2018-13 (pdf)

Tilskuddsmidler

Du kan søke økonomisk støtte til tiltak som tar vare på hule eiker med tilhørende artsmangfold. Grunneiere, privatpersoner, frivillige organisasjoner, kommuner, virksomheter og institusjoner kan søke tilskudd til for eksempel trepleie, rydding rundt treet, informasjon om naturtypen mv. 

Du søker i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Se mer informasjon under "Tiltak til trua naturtyper". Frist for å sende inn søknad er 15. januar.