Kjente eiketrær i Vestfold

Melsom plante- og dyrefredningsområde ligger i et gammelt kulturlandskap i Stokke kommune.

Melsom plante- og dyrefredningsområde ligger i et gammelt kulturlandskap i Stokke kommune.

Foto: Birgit Brosø / Fylkesmannen i Vestfold

Frittstående og store eiketrær er et typisk trekk ved kulturlandskapet i Vestfold. Mange slike trær er velkjente landemerker. 

I Norge er eik utbredt i et belte langs kysten, fra svenskegrensen via Oslo og til Sørlandet. Treslaget forekommer mer spredt i kyst- og fjordstrøk opp til Møre og Romsdal. Gamle, hule eiker vokser både i skogen, i jordbrukslandskapet og i bebygde områder. 

Her er noen "eikekjendiser" i Vestfold:

 

Kjoseika ved Farris

Allerede i 1917 ble Kjoseeika fredet. Eiketreet på Kroken i Kjose er den første naturfredningen i Vestfold, og også en av de eldste i Norge. Kjoseeika er fremdeles et majestetisk tre.  

Kjoseeika ligger tett ved veien på Kroken i Kjose.

Kjoseeika ligger tett ved veien på Kroken i Kjose.

Foto: Birgit Brosø / Fylkesmannen i Vestfold

Tordenskjoldeika i Horten

I følge lokalhistoriske kilder skal Tordenskjold ha brukt eika til å fortøye skip i for 300 år siden. Tordenskjoldeika er et svært gammelt tre, kanskje så mye som 700 år. Eika ble fredet som naturminne i 1921, og var da vesentlig mer livskraftig enn i dag. Treet er nå i en dårlig forfatning og en del av stammen blir støttet av en stålbjelke. Krona er sterkt redusert, og stammen er delt i to helt ned til bakken. Litt under brysthøyde er omkretsen på over 12 meter.

Eika er i dårlig forfatning og har massive støttepilarer for å holde seg oppreist.

Eika er i dårlig forfatning og har massive støttepilarer for å holde seg oppreist.

Foto: Birgit Brosø / Fylkesmannen i Vestfold

 

Ullebergeika i Brunlanes

Ullebergeika er i dårlig form. Kanskje ikke så rart når treet er rundt 500 år gammelt? Eiketreet ble fredet i 1939. Flere jernbånd er slått omkring stammen for å holde den sammen. 

Ullebergeika er rundt 500 år gammel

Ullebergeika i Larvik er rundt 500 år gammelt.

Foto: Birgit Brosø / Fylkesmannen i VestfoldHar du en hul eik?

Kysteika på Nøtterøy.

Har du en hul eik på din eiendom? Finnes det en spesiell eik der hvor du bor, jobber eller går tur? Send oss gjerne et bilde og en kort tekst om hvor eika står og hva den betyr for deg, så publiserer vi det her på nettsiden. Send tekst og bilde til:

fmvebib@fylkesmannen.no

Her kan du se bilder som vi har fått.