Hva truer eiketrærne?

Hule eiker trues først og fremst av nedbygging.

Hule eiker trues først og fremst av nedbygging.

Foto: Birgit Brosø / Fylkesmannen i Vestfold

Store, gamle eiketrær hugges for å gi plass til hus og veier. 

Antallet hule, grove eiker i Norge er sannsynligvis på retur, selv om det nøyaktige tallet er vanskelig å fastslå. Flere enkeltsaker vitner om at store, gamle eiketrær hugges for å gi plass til hus og veier.

I boligområder og andre områder med stor ferdsel hender det at hule trær kappes ned av sikkerhetsgrunner. Dette er ofte unødvendig. Som regel kan sikkerheten ivaretas på en betryggende måte ved fagkyndig beskjæring eller andre tiltak. 

Eiketrær er også truet av effektiviseringen i jordbruket når kantsoner og åkerholmer blir gjort om til produksjonsareal.

Eiketrær er ofte truet av gjengroing. Når busker og andre trær skygger og tar næring fra eiker som tidligere har stått fritt, kan eikas livsløp bli forkortet og miljøet for varmekjære insekter bli dårligere.