Ny veileder om skjøtsel av hule eiker

Den nye veilederen gir gode råd til alle som er involvert i forvaltning eller skjøtsel av gamle eiketrær. Hvilke miljøfaktorer påvirker hule eiker? Hvordan bør man arealplanlegge? Hvordan gjennomføre sikringstiltak eller skjøtte eikene på best mulig måte?

Veilederen er rettet mot grunneiere, eiendomsforvaltere, arealplanleggere, utbyggere og andre som er involvert i skjøtsel eller forvaltning av gamle eiketrær.

Veilederen omtaler naturverdiene knyttet til hule eiker og beskriver hvilke miljøfaktorer som påvirker disse verdiene. Den gir råd om skjøtsel og hensyn i alle faser av påtenkte arealendringer som kan påvirke gamle eiketrær, og beskriver de viktigste sikringstiltakene for å beskytte utsatte eiketrær.

Veilederen er utarbeidet av Biofokus på oppdrag for Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, knyttet til oppfølgingen av handlingsplanen for naturtypen.

Veileder om skjøtsel og hensyn i forvaltningen av hule eiker (PDF 4,5 MB)