Hva er en hul eik?

Omkretsen av Tordenskioldeika i Horten måles opp.

Omkretsen av Tordenskioldeika i Horten måles opp.

Foto: Fylkesmannen i Vestfold / Fylkesmannen i Vestfold

Eiketrær som har en diameter på minst 63 cm eller en omkrets på minst to meter i brysthøyde regnes som hule eiker og er beskyttet etter naturmangfoldloven.

For eiketrær som er synlig hule gjelder beskyttelsen for trær som er minst 30 cm i diameter eller 95 cm i omkrets. Synlig hule trær er definert som trær med et indre hulrom større en åpningen, og der åpningen er større enn 5 cm. Også døde hule eiker har store naturverdier og er fortsatt en utvalgt naturtype med lovfestet beskyttelse. Hule eiker i produktiv skog er unntatt fra forskriften, se eget oppslag om avgrensning mot produktiv skog.

Private og offentlige grunneiere, utbyggere, entreprenører og offentlige myndigheter har alle ansvar for å ta vare på disse trærne i sin saksbehandling og eiendomsforvaltning.