Aktsomhetsplikten

Naturmangfoldloven pålegger alle en aktsomhetsplikt for utvalgte naturtyper.

Naturmangfoldloven pålegger alle en aktsomhetsplikt for utvalgte naturtyper.

Foto: Wikipedia / Fylkesmannen i Vestfold

Hvis du har en hul eik på din eiendom, og vil utføre arbeid som kan påvirke treet, må du oppfylle aktsomhetsplikten.

Naturmangfoldloven pålegger alle en aktsomhetsplikt for utvalgte naturtyper som hule eiker. Lovens utgangspunkt er at enhver skal gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet. Hvis du har en hul eik på din eiendom og vil utføre et tiltak som kan påvirke treet, bør du vurdere følgende:

  • Hvilken verdi har treet for naturmangfoldet?
  • Hvordan blir treet påvirket av tiltaket?
  • Kan tiltaket tilpasses på en slik måte at du unngår å skade eller felle treet?
  • Kan tiltaket gjøres mer skånsomt for å ta hensyn til treet?
  • Er det mulig å finne et alternativt sted for tiltaket?
  • Hvor stor er nytteverdien/behovet for tiltaket?

I vurderingen av hva det er rimelig å forvente, må naturverdiene veies mot behovet for eller nytten av tiltaket. Aktsomhetsplikten kan innebære at du må avstå fra tiltaket eller gjennomføre det på en annen måte enn det som var planlagt. Hvis du unnlater å ta rimelige hensyn til naturmangfoldet, kan du bryte aktsomhetsplikten. 

Retting og miljøerstatning

Hvis du bryter aktsomhetsplikten kan du få pålegg om å rette det som er gjort. Du kan også bli pålagt å betale miljøerstatning.