Aktuelt

RSS

Hvilke trær er beskyttet?

Eiketrær som har en diameter på minst 63 cm eller en omkrets på minst to meter regnes som hule eiker og er beskyttet etter naturmangfoldloven

Les mer

Svovelkjuke er en viktig vednedbryter på eik. Den gir opphav til en rødbrun, morken vedtype
som er et viktig levested for en rekke insekter. Fra Vemannsås, Larvik i VE.Svovelkjuke er en viktig vednedbryter på eik. Den gir opphav til en rødbrun, morken vedtype som er et viktig levested for en rekke insekter. Fra Vemannsås, Larvik i VE.

Gamle, men ikke døde

Mer enn 1500 arter av insekter, sopp og lav er knyttet til hule eiker.

Les mer

Naturmangfoldloven pålegger alle aktsomhetsplikt for utvalgte naturtyper.

Aktsomhetsplikten

Hvis du har en hul eik på din eiendom, og vil utføre arbeid som kan påvirke treet, må du oppfylle aktsomhetsplikten.

Les mer

Beskjæring av store eiketrær krever bistand fra profesjonelle trepleiere.

Slik tar du vare på hule eiker

Det er flere ting du kan gjøre for å gi eika og artene som lever der bedre livsvilkår. Gode tiltak kan være å rydde konkurrerende trevegetasjon, beskjære skånsomt eller avlaste svake greiner på annen måte. 

Les mer

Eiketrærne trues først og fremst av nedbygging.

Hva truer eiketrærne?

Store, gamle eiketrær hugges for å gi plass til hus og veier.

Les mer

Ny veileder om skjøtsel av hule eiker

Den nye veilederen gir gode råd til alle som er involvert i forvaltning eller skjøtsel av gamle eiketrær. Hvilke miljøfaktorer påvirker hule eiker? Hvordan bør man arealplanlegge? Hvordan gjennomføre sikringstiltak eller skjøtte eikene på best mulig måte?

Les mer

Hule eiker i randsonen av skog har fått økt beskyttelse.

Økt beskyttelse i randsonen mot skog

Hule eiker som står i randsonen mellom skog og kulturlandskapet har fått økt beskyttelse som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven.

Les mer

Eiketre fikk stå etter rettskraftig dom.

Eiketre fikk stå etter rettsak

Tingretten har bestemt at et eiketre i en hage i Horten kommune skal få stå.

Les mer

Den lille håndboka om hule eiker

Den lille håndboken om hule eiker

Fylkesmannen i Vestfold har laget en liten håndbok om hule eiker. Den gir en smakebit på hva hule eiker betyr for naturmangfoldet, og krever av skjøtsel og hensyn. 

Les mer

Gå til «Artikler»