Grafisk element av eikeblader i bakgrunn i toppen på nettsiden.

Eiketre fikk stå etter rettssak

(15.01.2016) Tingretten har bestemt at et eiketre i en hage i Horten kommune skal få stå. Naboen til hageeieren gikk til sak for å få treet hugget, men Tingretten la større vekt på eikas verdi for naturmangfoldet enn ulempene for naboen.

Eiketre fikk stå etter rettskraftig dom i januar 2016.
Eiketre fikk stå etter rettskraftig dom i januar 2016. Foto: Gjengangeren.

Det var i januar 2016 at Nordre Vestfold tingrett dømte i konflikten mellom de to naboene. Personen som eier hagen der eika står, ønsket å beholde den som den er. Naboen mente at eika var til ulempe for ham fordi den skygget på verandaen og førte til store mengder løv i hagen. Han gikk derfor til sak og ba om at eier ble pålagt å felle eller beskjære treet.  

 

Tvil om det er en hul eik

Eika som er årsaken til konflikten er trolig 70-75 år gammelt. Den står i en hage i et boligfelt på Nykirke i Horten kommune, nær grensa til naboens eiendom. Eika har en åpning i barken som er fylt med muldjord, men  det er ikke undersøkt om det er et hulrom inne i eika. Retten har lagt vekt på at selv om treet ikke kan klassifiseres som en hul eik i dag, så er den på vei til å bli det. Det kan ta 100 år for en eikespire å vokse til en hul eik. Eika er det sørligste treet i en gruppe eiketrær i området, og retten vurderer treet som viktig for spredningen av arter som lever i dette eikemiljøet.

 

Saksøker tapte

Retten er ikke i tvil om at eika har betydning for naturmangfoldet på stedet, og mener samtidig at treet ikke er til skade eller særlig ulempe for naboen. Saksøkeren tapte saken, og eika får stå. Saksøkeren ble dømt til å betale saksomkostninger på 262 000 kroner.